Acasa Cursuri Consiliere Consultanta Materiale de informare Locuri de munca Contact
Ivesteste in oameni
Accesul pe piata muncii Accesul pe piata muncii
Pentru locuitorii comunitatilor rurale, accesul pe piata muncii este îngreunat fie de lipsa unor competențe sau calificari solicitate de către angajatori, fie de neconcordanța dintre acestea si cerintele pietii muncii locale. In plus, exista si situatia in care persoanele din mediul rural nu au posibilitatea de a se inscrie in cadrul unor cursuri de formare, sau astfel de oportunitati pot implica costuri mari – taxe de formare profesionala, pierderi generate de absenta temporara, pe perioada formarii, din activitatea de baza, in general din agricultura de subzistenta.
 
Mediul rural actual din România este caracterizat printr-o slabă diversificare a economiei si o dependenţă majoră de activităţile agricole, ceea ce are drept consecinţă obţinerea unor venituri reduse pentru întreprinzatori. In același timp, șomajul rural înregistrează nivele din ce in ce mai ridicate. Forța de muncă rurală trebuie reorientată către alte activitati, in special in domeniul serviciilor, dar acest demers nu poate fi întreprins fără o informare corectă şi permanentă, fără conştientizarea şi instruirea resurselor umane.
 
În contextul Programului Operational Sectorial “Dezvoltarea Resurselor Umane” 2007 - 2013, prin populaţia ocupată în agricultură se înţelege populaţia care are un venit din activităţile agricole, fie ca tehnicieni sau fermieri în întreprinderile agricole zootehnice, fie producători agricoli autorizaţi independenţi, în timp ce populaţia din agricultura de subzistenţă înseamnă lucrători familiali neremuneraţi, în cadrul producţiei gospodăreşti pentru consumul final propriu. Integrarea pe piaţa muncii a persoanelor inactive din mediul rural, inclusiv a persoanelor care îşi câştigă existenţa din agricultura de subzistenţă reprezinta obiectivul actiunilor finantate prin domenii specific de interventie ale POSDRU, deoarece s-a constatat ca situaţia ocupării forţei de muncă în mediul rural este cu mult mai dificilă decât în mediul urban. Majoritatea populaţiei ocupate din mediul rural desfăşoară fie activităţi agricole, în mare parte fiind activităţi informale, fie este ocupată în sectorul public (educaţie, ocrotirea sănătăţii, cultură, asistenţă socială), ultima având o pondere destul de modestă în structura ocupării din mediul rural. Atât activităţile agricole care nu pot asigura o creştere rapidă a productivităţii muncii, cât şi ocuparea în sectorul public, unde salariile angajaţilor depind de posibilităţile limitate ale bugetului local, nu pot asigura un nivel al veniturilor necesar pentru un trai decent. Nici reformele promovate în sectorul agrar, în ceea ce priveşte implementarea elementelor de piaţă - precum privatizarea pământului, împroprietărirea agricultorilor cu pământ - nu au ameliorat situaţia privind îmbunătăţirea condiţiilor de trai şi creşterea nivelului de ocupare a forţei de muncă în mediul rural. Din contră, sunt cazuri când situaţia s-a agravat şi mai mult.
 
În ultimii 20 de ani, în România, s-a demonstrat că există o legătură strânsă între creşterea economică şi nivelul ocupării. În perioadele de declin economic, nivelul ocupării a scăzut, iar în perioadele de creştere economică nivelul ocupării a crescut. Putem observa, totodată, că ocuparea în mediul rural nu a evoluat la fel ca ocuparea în mediul urban. Problema principală este că ocuparea rurală din România a rămas, într-o foarte mare măsură, agricolă. După 1990, când performanţele economice şi oportunităţile de angajare pentru populaţia rurală au scăzut, agricultura a devenit un “tampon ocupaţional”, care a absorbit o parte importantă din forţa de muncă disponibilizată din industrie în perioda de tranziţie. Muncitorii disponibilizaţi după închiderea sau restructurarea marilor întreprinderi industriale s-au văzut obligaţi să caute oportunităţi de muncă în mediul rural, sau să treacă de la activităţi industriale salarizate la practicarea agriculturii de subzistenţă.
 
Piața muncii din Romania și-a schimbat caracteristicile in ultima perioadă. Caracterizarea pietei muncii in Romania evolueaza in directia apropierii de piata Uniunii Europene a muncii. În Europa se acordă o importanţă din ce în ce mai mare investiţiilor în capitalul uman, apreciindu-se că acesta reprezintă prima garanţie a evoluţiei optime a unei societăţii. Pentru prima data in ultimii 15 ani, angajatorii, incluzand aici si pe cei din mediul rural, se indreapta catre personalul cu experienta, persoane cu o vechime de 10 - 20 ani intr-un domeniu, si nu sunt interesati de oamenii la inceput de cariera sau aflati in somaj.
 
Piaţa forţei de muncă a evoluat în mod diferit în urban şi rural chiar si în contextul macroeconomic favorabil din perioada 2002-2008: rata de activitate şi de ocupare a crescut în mediul urban şi a scăzut în mediul rural. Nivelul educaţional în mediul rural este mai scăzut decât în mediul urban şi va rămâne scăzut în viitorul apropiat, deoarece o pondere importantă a populaţiei de 15-19 ani nu frecventează nici o formă de învăţământ. La aceste condiţii, se adaugă liberalizarea în creştere a pieţei muncii la nivel european şi international, ceea ce creşte nivelul de competiţie.
 
Accesul pe piata muncii locală sau europeană a persoanelor din mediul rural reprezintă, așadar, un demers dificil si complex.
 
Proiectul implementat de catre Asociatia de Promovare a Turismului in Delta Dunării PROMTOUR DELTA, in parteneriat cu Asociația pentru Integrare Europeană a Județului Tulcea, este relevant față de prevederile Planului National de Dezvoltare 2007 – 2013, capitolul 5 – Ocuparea fortei de munca, 5.2 – Adaptabilitatea pe piața muncii si antreprenoriatul, deoarece vizeaza îmbunătățirea accesului persoanelor din mediul rural la activități de formare profesională și antreprenorială, cu scopul facilitării accesului acestora pe piața muncii. Cursurile oferite gratuit vin in sprijinul populatiei rurale de a dobândi informatii si competențe necesare pentru a găsi locuri de muncă, intr-o piață a muncii dinamică și competitivă.
 
 
Contul meu