Acasa Cursuri Consiliere Consultanta Materiale de informare Locuri de munca Contact
Ivesteste in oameni
Acasa Stiri

COMUNICAT DE PRESĂ LA FINALUL PERIOADEI DE IMPLEMENTARE

Asociația de Promovare a Turismului in Delta Dunării PROM TOUR DELTA, în parteneriat cu Asociația pentru Integrare Europeană a Județului Tulcea, a implementat, începând cu data de 1 iunie 2010, proiectul cu titlul „CENTRU DE DEZVOLTARE A RESURSELOR UMANE IN MEDIUL RURAL”, cu o durată de implementare de 36 de luni. Obiective specifice ale proiectului POSDRU - ID 47674 au fost:

- Cresterea gradului de informare, conștientizare, calificare și mobilitate a grupurilor - țintă.

- Imbunătățirea mecanismelor de piață in domeniul muncii, în mediul rural.

Activitățile s-au adresat exclusiv comunităților rurale din 3 regiuni de dezvoltare din România – Sud-Est, Sud-Muntenia și Nord-Est, fiind încadrate în domeniul major de intervenție 5.2, ce vizează dezvoltarea resurselor umane și ocuparea forței de muncă pentru promovarea sustenabilității economice si sociale a zonelor rurale. Județele in care proiectul a fost implementat sunt: Tulcea, Constanța, Călărași, Ialomița, Bacău și Neamț

 

În cadrul proiectului, pe durata celor 3 ani de implementare, au fost implementate activitățile in conformitate cu estimările și graficul de activități, obținându-se următoarele rezultate:

* Informarea și conștientizarea beneficiarilor proiectului cu privire la piața muncii, oportunitățile de formare profesională, meseriile căutate pe piaţă – 1274 persoane informate;

* Organizarea unui curs de calificare pentru ocupația ”Administrator pensiune turistică” în 18 localități cu potențial turistic – 417 absolvenți certificați;

* Organizarea unui curs de calificare intr-o meserie tradițională cu cerere pe piața muncii, pentru ocupația ”Dulgher – tâmplar – parchetar”, în 3 localități49 absolvenți certificați;

* Organizarea unui curs de specializare pentru ocupația ”Conducător ambarcatiuni agrement pe ape interioare”, în 6 localități157 beneficiari;

* Organizarea unui curs de instruire pentru dobândirea unor competențe profesionale, constituit din 3 module distincte (Limba engleză, Protecția mediului și dezvoltarea durabilă, Securitatea și sănătatea muncii), in 27 de localități - 503 beneficiari ce au absolvit cursul;

* Consultanță și consiliere pentru 299 persoane, privind accesul pe piața muncii, tehnicile de căutare a locurilor de muncă, prevederi legislative, finanțări.

userfiles/Doc site proiect_COMUNICAT PRESA_Final proiect_Mai 2013.pdf


Contul meu