Acasa Cursuri Consiliere Consultanta Materiale de informare Locuri de munca Contact
Ivesteste in oameni
Acasa Aria de implementare Aria de implementare Judetul Tulcea Judetul Tulcea

COMUNICAT DE PRESĂ LA FINALUL PERIOADEI DE IMPLEMENTARE
Data: 30-05-2013

Asociația de Promovare a Turismului in Delta Dunării PROM TOUR DELTA, în parteneriat cu Asociația pentru Integrare Europeană a Județului Tulcea, a implementat, începând cu data de 1 iunie 2010, proiectul cu titlul „CENTRU DE DEZVOLTARE A RESURSELOR UMANE IN MEDIUL RURAL”, cu o durată de implementare de 36 de luni. Obiective specifice ale proiectului POSDRU - ID 47674 au fost:

- Cresterea gradului de informare, conștientizare, calificare și mobilitate a grupurilor - țintă.

- Imbunătățirea mecanismelor de piață in domeniul muncii, în mediul rural.

Activitățile s-au adresat exclusiv comunităților rurale din 3 regiuni de dezvoltare din România – Sud-Est, Sud-Muntenia și Nord-Est, fiind încadrate în domeniul major de intervenție 5.2, ce vizează dezvoltarea resurselor umane și ocuparea forței de muncă pentru promovarea sustenabilității economice si sociale a zonelor rurale. Județele in care proiectul a fost implementat sunt: Tulcea, Constanța, Călărași, Ialomița, Bacău și Neamț

 

În cadrul proiectului, pe durata celor 3 ani de implementare, au fost implementate activitățile in conformitate cu estimările și graficul de activități, obținându-se următoarele rezultate:

* Informarea și conștientizarea beneficiarilor proiectului cu privire la piața muncii, oportunitățile de formare profesională, meseriile căutate pe piaţă – 1274 persoane informate;

* Organizarea unui curs de calificare pentru ocupația ”Administrator pensiune turistică” în 18 localități cu potențial turistic – 417 absolvenți certificați;

* Organizarea unui curs de calificare intr-o meserie tradițională cu cerere pe piața muncii, pentru ocupația ”Dulgher – tâmplar – parchetar”, în 3 localități49 absolvenți certificați;

* Organizarea unui curs de specializare pentru ocupația ”Conducător ambarcatiuni agrement pe ape interioare”, în 6 localități157 beneficiari;

* Organizarea unui curs de instruire pentru dobândirea unor competențe profesionale, constituit din 3 module distincte (Limba engleză, Protecția mediului și dezvoltarea durabilă, Securitatea și sănătatea muncii), in 27 de localități - 503 beneficiari ce au absolvit cursul;

* Consultanță și consiliere pentru 299 persoane, privind accesul pe piața muncii, tehnicile de căutare a locurilor de muncă, prevederi legislative, finanțări.

userfiles/Doc site proiect_COMUNICAT PRESA_Final proiect_Mai 2013.pdf


Contul meu