Acasa Cursuri Consiliere Consultanta Materiale de informare Locuri de munca Contact
Ivesteste in oameni
Limba engleza Limba engleza
Conditiile de inscriere  la curs sunt urmatoarele:
  • domiciliul sa fie înregistrat în zone rurale;
  • sa fie indeplinit statutul de persoana inactivă: elev, student, persoana casnică, persoană întreținută de alte persoane, persoană întreținută de stat sau de alte organizatii private, alte situatii. În categoria persoanelor inactive sunt incluse toate persoanele, indiferent de vârstă, care declară că nu desfăşoară o activitate economico-socială;
  • sa fie indeplinit statutul de persoană în căutarea unui loc de muncă;
  • șomeri, inclusiv:
                  a. someri tineri, cu vârsta între 16 - 24 de ani; 
                  b. someri de lungă durată (tineri someri, 16 - 24 ani, după sase luni de la intrarea în șomaj
                      si adulți someri, 25 - 64 ani, după o perioadă de peste 12 luni);
  • persoane ocupate în agricultura de subzistență;
  • manageri din mediul rural;
  • angajați din mediul rural.
 
Accesul la toate cursurile planificate in cadrul proiectului va fi asigurat in mod egal, transparent si nediscriminatoriu, pentru toate categoriile de persoane, fara a face deosebire de etnie, limba, religie, categorie sociala, convingere politica sau orice alt criteriu care ar putea avea ca efect restrangerea drepturilor sau libertatilor fundamentale. Proiectul respecta egalitatea de sanse pe piata muncii, intre diferite grupuri sociale (tineri-varstnici, femei-barbati, etc.).


Documentele necesare pentru inscrierea la curs sunt urmatoarele:

- copie diploma studii (învățămant general obligatoriu);
- copie certificat de naștere;
- copie certificat de căsătorie (dacă este cazul, pentru femei);
- copie buletin / carte de identitate;
- adeverință medicală - numai pentru participarea la cursurile de calificare / specializare, cu mențiunea ”Apt pentru cursul de calificare .................. / specializare......................” (se menționează calificarea, ocupația sau specializarea)”, eliberată și semnată de medicul de familie.Participanți la cursurile de instruire în dobândirea de competențe profesionale

Click pentru a deschide listele de cursanți inscrși la cursurile de competențe, in localitățile in care activitatea a fost implementată de membrii echipei de proiect:

Contul meu