Acasa Cursuri Consiliere Consultanta Materiale de informare Locuri de munca Contact
Ivesteste in oameni
Apasa AICI pentru a descarca modelul de C.V.


 

 

 

 

 

Curriculum vitae

Europass

Inseraţi fotografia. (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)

 

 

Informaţii personale

 

Nume / Prenume   

Nume, Prenume (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)

Adresă(e)

 Număr imobil, nume stradă, cod poştal, localitate, ţară (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)

   Telefon(oane)

 (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)

Mobil:

(rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)

Fax(uri)   

 (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)

E-mail(uri)   

 (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)

 

 

Naţionalitate(-tăţi)  

 (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)

 

 

Data naşterii  

 (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)

 

 

Sex   

 (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)

 

 

Locul de muncă vizat / Domeniul ocupaţional

 facultativă, vezi instrucţiunile)

 

 

Experienţa profesională

 

 

 

Perioada

Menţionaţi separat fiecare experienţă profesională relevantă, începând cu cea mai recentă dintre acestea. (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)

Funcţia sau postul ocupat

 

Activităţi şi responsabilităţi principale

 

Numele şi adresa angajatorului

 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

 

 

 

Educaţie şi formare

 

 

 

Perioada

Menţionaţi separat fiecare forma de învăţământ şi program de formare profesională absolvite, începând cu cel mai recent. (vezi instrucţiunile)

Calificarea / diploma obţinută

 

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

 

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională

(rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)

 

 

Aptitudini şi competenţe personale

 

 

 

Limba(i) maternă(e)

Precizaţi limba(ile) maternă(e) (dacă este cazul specificaţi a doua limbă maternă, vezi instrucţiunile)

 

 

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)

 

Autoevaluare

 

Înţelegere

Vorbire

Scriere

Nivel european (*)

 

Ascultare

Citire

Participare la conversaţie

Discurs oral

Exprimare scrisă

Limba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Limba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine

 

 

Competenţe şi abilităţi sociale

Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. (Rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)

 

 

Competenţe şi aptitudini organizatorice

Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. (Rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)

 

 

Competenţe şi aptitudini tehnice

Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. (Rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)

 

 

Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului

Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. (Rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)

 

 

Competenţe şi aptitudini artistice

Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. (Rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)

 

 

Alte competenţe şi aptitudini

Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. (Rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)

 

 

Permis(e) de conducere

Menţionaţi dacă deţineţi un permis de conducere şi categoria. (Rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)

 

 

Informaţii suplimentare

Includeţi aici orice alte informaţii utile, care nu au fost menţionate anterior, de exemplu: persoane de contact, referinţe etc. (Rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)

 

 

Anexe

Enumeraţi documentele anexate CV-ului. (Rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)

                             
Curriculum vitae Europass Inserati fotografia. (rubrica facultativa, vezi instructiunile)
Informatii personale
Nume / Prenume Nume, Prenume (rubrica facultativa, vezi instructiunile)
Adresa(e) Numar imobil, nume strada, cod postal, localitate, tara (rubrica facultativa, vezi instructiunile)
Telefon(oane)
(rubrica facultativa, vezi
instructiunile)
Mobil: (rubrica facultativa, vezi
instructiunile)
Fax(uri) (rubrica facultativa, vezi instructiunile)
E-mail(uri) (rubrica facultativa, vezi instructiunile)
Nationalitate(-tati) (rubrica facultativa, vezi instructiunile)
Data nasterii (rubrica facultativa, vezi instructiunile)
Sex (rubrica facultativa, vezi instructiunile)
Locul de munca vizat /
Domeniul ocupational
(rubrica facultativa, vezi instructiunile)
Experienta profesionala  
Perioada Mentionati separat fiecare experienta profesionala relevanta, incepand cu cea mai recenta dintre acestea. (rubrica facultativa, vezi instructiunile)
Functia sau postul ocupat
Activitati si responsabilitati principale
Numele si adresa angajatorului
Tipul activitatii sau sectorul de activitate
Educatie si formare
Perioada Mentionati separat fiecare forma de invatamant si program de formare profesionala absolvite, incepand cu cel mai recent. (vezi instructiunile)
Calificarea / diploma obtinuta  
Disciplinele principale studiate / competente profesionale dobandite  
Numele si tipul institutiei de invatamant / furnizorului de formare  
Nivelul in clasificarea nationala sau internationala (rubrica facultativa, vezi instructiunile)
Aptitudini si competente personale (rubrica facultativa, vezi instructiunile)
Limba(i) materna(e) Precizati limba(ile) materna(e) (daca este cazul specificati a doua limba materna, vezi instructiunile)
Limba(i) straina(e) cunoscuta(e)  
Autoevaluare
Intelegere Vorbire Scriere
Ascultare Citire Participare la
conversatie
Discurs oral Exprimare scrisa
                   
                   
Nivel european(*)
 
Limba
Limba
(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinta Pentru Limbi Straine
Competente si abilitati sociale Descrieti aceste competente si indicati contextul in care au fost dobandite. (Rubrica facultativa, vezi instructiunile)
Competente si aptitudini organizatorice Descrieti aceste competente si indicati contextul in care au fost dobandite. (Rubrica facultativa, vezi instructiunile)
Competente si aptitudini tehnice Descrieti aceste competente si indicati contextul in care au fost dobandite. (Rubrica facultativa, vezi instructiunile)
Competente si aptitudini de utilizare a calculatorului Descrieti aceste competente si indicati contextul in care au fost dobandite. (Rubrica facultativa, vezi instructiunile)
Competente si aptitudini artistice Descrieti aceste competente si indicati contextul in care au fost dobandite. (Rubrica facultativa, vezi instructiunile)
Alte competente si aptitudini Descrieti aceste competente si indicati contextul in care au fost dobandite. (Rubrica facultativa, vezi instructiunile)
Permis(e) de conducere Mentionati daca detineti un permis de conducere si categoria. (Rubrica facultativa, vezi instructiunile)
Informatii suplimentare Includeti aici orice alte informatii utile, care nu au fost mentionate anterior, de exemplu: persoane de contact, referinte etc. (Rubrica facultativa, vezi instructiunile)
Anexe Enumerati documentele anexate CV-ului. (Rubrica facultativa, vezi instructiunile)
Contul meu