Acasa Cursuri Consiliere Consultanta Materiale de informare Locuri de munca Contact
Ivesteste in oameni
Obiective si beneficiari Rezultate estimate
REZULTATE ESTIMATE:
 
 » cel putin 27 intâlniri publice pentru informare si constientizare (campanie de informare / promovare program și proiect, constientizare, selectie beneficiari);
 
» cel putin 1006 persoane informate in legătură cu oportunitățile curente de pe piața muncii;
 
» cel putin 1006 chestionare completate in cadrul intalnirilor de informare;
 
» cel putin 756 fișe / dosare de participare realizate de echipa de implementare (in cadrul activitatii 3, de selectare a participantilor la cursurile de instruire, in urma analizei raspunsurilor la chestionar);
 
» 252 persoane instruite in cadrul cursului de calificare ADMINISTRATOR DE PENSIUNE TURISTICĂ (activitatea 4 = curs desfasurat in 18 localitati cu potential turistic ridicat, pentru cel putin 14 cursanti / curs);
 
» 42 persoane instruite prin cursul de calificare MESERII TRADITIONALE (activitatea 5 = curs desfasurat in 3 localitati, cel putin 14 cursanti / curs);
 
» 294 persoane care vor obtine certificate emise de Ministerul Muncii (in urma desfasurarii activitatilor 4 si 5);
 
» 84 persoane instruite prin cursul de specializare CONDUCĂTOR AMBARCATIUNE AGREMENT (activitatea 6 = curs desfasurat in 6 localitati cu potential turistic ridicat, situate in zone in care transportul fluvial este esential, pentru cel putin 14 cursanti / localitate);
 
» 84 persoane brevetate de către Autoritatea Navală Română sau instituții abilitate (căpitănii zonale) aflate in subordinea Autorității;
 
» cel puțin 378 persoane care vor dobândi noi competențe profesionale, prin participarea la cele 3 module de curs (Limba engleza, Protectia mediului și dezvoltarea durabilă, Protectia muncii; activitatea 7 = curs de instruire in dobândirea de competențe profesionale, organizate in 27 de localitati, pentru cel putin 14 cursanti / locatie);
 
» 250 persoane care vor beneficia de servicii de consiliere (130) si consultanta (120) // (activitatea 8 = sustine activitatile de instruire prin acordarea de consultanță specifică si punerea in practică a cunostintelor dobândite pentru demararea unei afaceri proprii, initierea unei activitati independente, redactarea unui plan de afaceri, scrierea unei cereri de finantare, informare privind surse de finantare existente....);
 
» 510 persoane de sex feminin ce vor participa la programul integrat de instruire (peste 50% din totalul participantilor informati);

» 
cel putin 200 de persoane ocupate in agricultura de subzistență ce vor primi instruire / consiliere in vederea dobândirii unor competente viitoare pentru angajarea potențială in sectoare non-agricole;
 
» 1 platforma web ce va contine materiale de promovare;
 
» cel putin 27 administratii publice locale ce vor fi informate prin broșura editată in proiect;
   
» activităti de informare si publicitate conforme cu regulamentele europene, ce vor asigura vizibilitatea programului si finantatorului, transparenta si promovarea proiectului (conferinte de presa, distribuirea de materiale).
Contul meu